Mã GTA game Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: Vice City là trò chơi thứ tư được phát hành trong loạt game Grand Theft Auto và mặc dù đã được phát hành trở lại vào năm 2002, nó vẫn là một trong những trò chơi phổ biến nhất trong series. Trong trò chơi, người chơi được đưa trở lại những năm…